top of page

Pathé Maastricht

Locatie: Maastricht

Oppervlakte: ca. 5.000m² bvo

Opdrachtgever: Pathé Theaters

Opgeleverd: oktober 2015

Duurzaamheid: Duurzame energiesystemen

Het resultaat van die opgave is een bijzonder en verrassend gebouw op een prominente plek in het centrum van Maastricht. De moderne bioscoop is uitgerust met 8 zalen en circa 1.000 stoelen, aangevuld met een theaterlounge. Qua energievoorziening maakt het gebouw gebruik van de restwarmte van papierfabriek Sappi, die al sinds jaar en dag restwarmte levert aan de stad.

Elementen toevoegen die een nieuwe toekomst creëren, maar tegelijkertijd het oude respecteren. Dat is waar vernieuwing van historische binnensteden om draait, en tevens het motto dat Epicurus geen moment uit het oog verloor tijdens het realiseren van de Pathé-bioscoop in Maastricht. Het ontwerp is van de hand van EUP design, in samenwerking met Powerhouse Company.

De Pathé-bioscoop diende te verrijzen tegen de gevel van het imposante Eiffelgebouw in de Boschstraat, een karakteristiek pand dat ooit onderdeel was van de beroemde Sphinx-fabriek. Epicurus ging de enorme uitdaging aan om een moderne bioscoop in te passen in deze monumentale omgeving.

bottom of page