top of page

Kopermolen

Locatie: Leiden

Oppervlakte: ca. 16.000 m² bvo

Duurzaamheid: Duurzame energiesystemen

Het kloppend hart van de Merenwijk: dat is de ambitie voor het winkelcentrum Kopermolen te Leiden, dat de komende jaren verregaande vernieuwingen ondergaat.

In nauwe samenwerking met Van der Vorm herontwikkelen Epicurus en E.CP winkelcentrum Kopermolen, zodat het bestaande gebouw weer klaar is voor de toekomst. Architectenbureau EUP Design is verantwoordelijk voor het ontwerp van een groot gedeelte van de herontwikkeling. Lidl vindt een nieuwe locatie, er wordt parkeerruimte toegevoegd en in de passage zal het straks prettig verblijven zijn. Bovendien worden er in totaal meer dan 100 woningen gerealiseerd, op verschillende locaties nabij het winkelcentrum.

In samenwerking met Gemeente Leiden krijgt de gehele openbare ruimte rondom Kopermolen meer allure. Er wordt een sterkere verbinding gerealiseerd met het naastgelegen park, dat straks nadrukkelijk onderdeel wordt van het centrum. De gehele ontwikkeling vindt haar basis in het met de buurt ontwikkelde gebiedspaspoort.

In het ontwerptraject wordt onderzoek gedaan naar duurzame energievoorzieningen, zoals het toepassen van PV-cellen op het dak, het vergroenen van gevels en daken en het verbeteren van de isolatie van het bestaande gedeelte van het winkelcentrum.

bottom of page