top of page

In het Zuid-Hollandse dorp Hoornaar heeft Epicurus twee appartementengebouwen ontwikkeld op de locatie van het voormalig partycentrum en restaurant De Gouden Leeuw.

Uitgangspunt voor deze ontwikkeling was de wens te willen aansluiten op de schaal en sfeer van de omgeving. Qua positionering en gebouwvorm zoekt het project aansluiting bij de bebouwing van het dorp. De kwaliteit van de omgeving is versterkt door het toevoegen van twee 'boerderijgebouwen', die naadloos opgaan in de lintbebouwing langs de Dorpsweg. Tussen de twee boerderijgebouwen ontstaat een boerenerf dat de zichtlijnen naar het polderlandschap waarborgt.

Het parkeren is zoveel mogelijk uit het zicht gerealiseerd. De architectuur is geïnspireerd op die van traditionele boerderijen, maar zoekt de spanning op met het gebruik van hedendaagse vormgeving en materialen. In het plan is een gedifferentieerd scala aan appartementen en een aantal grondgebonden woningen opgenomen. Hierdoor ontstaat een heterogeen bewonersbestand dat recht doet aan het leven in een dorpsgemeenschap.

Gouden Leeuw

Locatie: Hoornaar

Oppervlakte: ca. 1350m² bvo

Opgeleverd: februari 2010

 
bottom of page